OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Grodziec

i Biura Gminnego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa  Rolniczego w Grodźcu

 

Wójt Gminy Grodziec i doradca WODR informuje o zbiórce folii po sianokiszonce oraz opakowań z tworzyw sztucznych po środkach ochrony roślin. Zbierany będzie również zużyty sprzęt

RTV i AGD.

 

ZBIÓRKA zostanie przeprowadzona w dniu 13 czerwca 2016 r.

(tj. poniedziałek) na terenie całej gminy w wyznaczonych poniżej miejscach:

 

8:00   – 10:00    Targowica w Grodźcu

10:30 – 12:00    OSP Biskupice

12:30 – 14:00    OSP Lądek

 

W dniu zbiórki należy przygotować na kartce swoje dane (tj. imię i nazwisko wraz z pełnym adresem) i przekazać odbiorcy.  Dane adresowe niezbędne będą do

przesłania potwierdzenia odbioru odpadów.

Należy ściśle przestrzegać wyznaczonego czasu zbiórki.

Poza wyznaczonymi godzinami odbiór nie będzie możliwy.

 

Biuro Gminne WODR

/-/ Alfred Kuźnik

Wójt Gminy Grodziec

/-/  Anna Andrzejewska