Grodziec, dnia 21 września 2018 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

               PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DNIA 28 WRZEŚNIA 2018 ROKU /PIĄTEK/ GODZ. 13.00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Iwona Popieluch