piesekW związku z nasileniem problemu wałęsających się psów - w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim dzieci - przypominamy właścicielom psów o obowiązku zapewnienia pełnego nadzoru nad psami (trzymaniu psów na terenie własnej posesji) i możliwości wyprowadzania psów na zewnątrz ogrodzenia wyłącznie pod nadzorem właściciela.

Za szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia.
Niedostosowanie się do przepisów prawa skutkuje m.in. karą grzywny do 250 zł.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/Anna Andrzejewska