W dniu 1 października 2018 roku w Szkole Podstawowej w Grodźcu odbyło się spotkanie informacyjne organizowane przez Ministerstwo Środowiska dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Miało ono charakter edukacyjny i informacyjny. Uczestników powitała Anna Andrzejewska - Wójt Gminy Grodziec zachęcając do udziału w Programie.

20181001 180212 male

Spotkanie poprowadziła Kinga Świtalska - doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która szczegółowo przedstawiła zasady dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

20181001 181954 male
Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

20181001 182003 male
Wnioski należy składać do WFOŚiGW w Poznaniu w terminie od 19.09.2018 r. do 30.06 2027 r.

Realizacja programu: lata 2018-2029

Formy dofinansowania: dotacje i pożyczki

 

Szczegóły dostępne są na stronie:
http://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

telefony kontaktowe: 61 845 62 28, 61 845 62 24

 

Więcej na temat Programu w załączonej prezentacji:
Prezentacja CZYSTE POWIETRZE