Grodziec, dnia 31 października 2018 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 09 LISTOPADA 2018 ROKU /PIĄTEK/ GODZ. 13.30.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Andrzejewski