Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi po 1 lipca 2016 r.

 

Dnia 8 czerwca 2016 r. podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.  z siedzibą w Koninie - ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin.
Umowa obejmuje okres 18 miesięcy, tj. od dnia 01 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.                                   

W najbliższych dniach (tj. do dnia 20 czerwca br.) do każdej nieruchomości zostanie dostarczony harmonogram odbierania odpadów na rok 2016 i 2017, który dostępny będzie także na stronie internetowej gminy. W harmonogramie uwzględnione zostały obowiązujące od lipca 2016 r. zmiany w częstotliwości odbierania odpadów.

 

Harmonogram wywozu odpadów do pobrania.