INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy wystąpić z wnioskiem do Kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego (DJP).
Dokument wydany przez Kierownika dołącza się do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT.
Wzrasta limit dla powierzchni użytków rolnych – 100 l
dla DJP – 30 l.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak