Grodziec, dnia 9 stycznia 2019 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 15 STYCZNIA 2019 ROKU /WTOREK/ GODZ. 10.00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek