Grodziecka biblioteka publiczna realizuje szereg przedsięwzięć i to nie tylko związanych z książką. Takim projektem, z inicjatywy kierownika Katarzyny Gromali, były warsztaty poświęcone świątecznemu rękodziełu artystycznemu. W czwartkowe przedpołudnie, 7 grudnia 2017 r. zakończyliśmy ich czwartą – ostatnią część. Trwający od 9 listopada cykl spotkań dla seniorów z gminy Grodziec był przede wszystkim doskonałą receptą na kreatywne wykorzystanie czasu wolnego i połączenie przyjemnego z pożytecznym.

002 2017.12 Biblioteka warsztaty male
    Zajęcia pozwoliły seniorom po raz kolejny spotkać się w gronie znajomych i pobudzić ich wyobraźnię plastyczną. Były okazją do zaprezentowania swoich umiejętności manualnych oraz ich udoskonalenia. Jak się jednak okazało – talentu nikomu nie brakowało. Uczestnicy warsztatów w swych dziełach pokazali, iż wcale nie zapomnieli co znaczy prawdziwy kunszt i rzemiosło artystyczne. W wyniku czwartkowych spotkań powstały piękne ozdoby świąteczne – bombki, stroiki świąteczne, wianki, choinki i inne, na które – jak co roku – wszyscy miłośnicy rękodzieła artystycznego mogli nabyć 10 grudnia podczas Gminnego Kiermaszu Świątecznego.