Kończący się 2017 rok obfitował w wiele pozytywnych wydarzeń. Dzięki pracy, zaangażowaniu oraz życzliwości wielu osób udało się zrealizować kilka niezwykle cennych projektów. Na szczególne uznanie zasługuje fakt uzyskania po raz kolejny przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz komputerowych urządzeń peryferyjnych dla grodzieckiej książnicy. A wszystko to dzięki znalezieniu się w gronie laureatów Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017 ze środków Instytutu Książki.
    Wśród 862 aplikujących bibliotek z całej Polski nasza biblioteka znalazła się w gronie 133 szczęśliwców, którzy otrzymali dofinansowanie. Zgodnie ze złożonym i pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem Biblioteka w Grodźcu otrzymała dofinansowanie w wysokości 24 658,50 zł do zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz komputerowych urządzeń peryferyjnych o łącznej wartości 29 549,00 zł.

kraszewski logo

    Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Jego celem jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Chodzi przede wszystkim o to, by biblioteki przekształcały się w centra integrujące lokalne społeczności i odpowiadały na oczekiwania różnych grup wiekowych.
    Takim centrum, dzięki zaangażowaniu pracowników BPG i możliwości jakie stwarza m.in. Instytut Książki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, sukcesywnie staje się również BPG Grodziec. Jesteśmy przekonani, że nowoczesny sprzęt informatyczny pozwoli nie tylko usprawnić pracę naszej placówki i podniesie standard jej usług, ale przede wszystkim spełni oczekiwania naszych Użytkowników, którzy odtąd będą mogli bezpłatnie korzystać z nowinek technicznych.