„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych -Priorytet 1”, to nazwa programu, w którym kolejny rok z rzędu wzięła udział Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec. Podstawowym i wiodącym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020, jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych a zatem wzrost potencjału biblioteki, dostęp do zbiorów oraz zwiększenie zainteresowania książką. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.


    W ramach dotacji w roku 2018, nasza Biblioteka otrzymała 9381,00 zł.


   Dzięki otrzymanym środkom księgozbiór biblioteki wzbogacono o nowe pozycje książkowe, które z pewnością przyczynią się do poprawy jakości obsługi czytelniczej. Zakup został zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

   Wszystkich Czytelników Biblioteki serdecznie zachęcamy do korzystania z naszego księgozbioru, w KATALOGU ON-LINE pod adresem: https://www.grodziec-bpg.sowwwa.pl/ oraz na portalu w bibliotece: https://w.bibliotece.pl/community/libraries/grodziecbpg/.

Zdjecia ksiazek male

 

 1380725170     1408372303     mkidn