Grodziec, dnia 10 maja 2024 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 21 MAJA /WTOREK/ 2024 ROKU W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC O GODZINIE 8:00.

 

Przewodnicząca Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji

 /-/ Bogumiła Michalak

 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem dnia 2 maja 2024 r. (czwartek) oraz 4 maja 2024 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak