Grodziec, dnia 4.03.2021 r.

OR.0002.28.2021

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm./

z w o ł u j ę XXVIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

na dzień 11 marca 2021 roku /tj. czwartek/ o godz. 10:00

w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec plac Abp. B. Dąbrowskiego 6A

 

 

W latach 2018-2020, rolnicy zamiast wniosku o przyznanie płatności na dany rok (płatności bezpośrednie i płatności obszarowe PROW) mogli składać Oświadczenie potwierdzające brak zmian w danym roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku poprzednim. W tych samych latach, wysyłane były wnioski spersonalizowane wraz z materiałem graficznym, co było wykorzystywane przez rolników, składających wnioski w wersji papierowej.

Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej czy też złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian.

Wniosek o przyznanie płatności, składa się w wersji elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej ARIMR.

W roku 2020 około 2 tys. Rolników z terenu powiatu konińskiego złożyło Oświadczenia potwierdzające brak zmian i około 150 rolników złożyło wnioski w wersji papierowej. Rolnicy Ci w roku 2021 zobowiązani będą do składania wniosków z wykorzystaniem aplikacji eWniosekPlus.

Rolnicy nie otrzymają w roku bieżącym spersonalizowanych wniosków w formie papierowej

W bieżącym roku istnieje także obowiązek wskazania upraw we wniosku, nawet w przypadku, gdy powierzchnia gruntów ornych jest mniejsza niż 10 ha.

Wnioski można przesyłać od 15 marca.

 

www.arimr.gov.pl

Logo ARiMR

 

 

 Informacja o rozpoczęciu prac taksacyjnych - strona 1        Informacja o rozpoczęciu prac taksacyjnych - strona 2