Wójt Gminy Grodziec zawiadamia,
że od dnia 19 lutego 2019 r. będzie uruchomiony
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Zwierzynieckiej 7A w Grodźcu

Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Grodźcu.

 

OR.0002.5.2019

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./

z w o ł u j ę V sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 22 lutego 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 9.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

 

Grodziec, dnia 14 lutego 2019 r.

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20 LUTEGO /ŚRODA/ 2019 ROKU O GODZ. 14:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Zenon Olejniczak