INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w Gminie Grodziec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2017 r. do godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 3, 

- Nr 2, w liczbie 1, 

- Nr 3, w liczbie 2,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I

/-/ Michał Jankowski

 

Grodziec, dnia 23 kwietnia 2019 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62 - 580 GRODZIEC:

- KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKUPUBLICZNEGO

   DNIA 08 MAJA 2019 ROKU /ŚRODA/ GODZ. 13.00.

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Kaźmierski

 

Drodzy mieszkańcy!


Z przyczyn od nas niezależnych prace remontowe na ulicy Targowej zostają przesunięte na dzień 23.04.2019 r. oraz 24.04.2019 r. Dojazd do Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec oraz posesji znajdujących się na ulicy Targowej nie będzie możliwy w godzinach 8:00 – 16:00.

Za utrudnienia przepraszamy!

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak