KRUS

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Koninie

 

 

Rehabilitacja lecznicza za pośrednictwem KRUS

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Koninie informuje, że zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Z rehabilitacji leczniczej KRUS warto skorzystać tym bardziej, że pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.
Jest ona organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS .
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego posiada Centra Rehabilitacji Rolników w:

  • Szklarskiej Porębie
  • Iwoniczu Zdroju
  • Horyńcu Zdroju
  • Kołobrzegu
  • Jedlcu
  • Świnoujściu

 

sluzba maly

Grodziec, dnia 28 maja 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

 

    W związku z planowaną inwestycją realizowaną przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku od granicy gmin Gizałki/Grodziec do drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał” informuję, o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektową na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 r. o godzinie 1600 w lokalu „Madera” w Królikowie. Dokumentacja projektowa do wglądu dostępna również będzie w Urzędzie Gminy Grodziec w dni robocze w godz. 730 - 1530 do dnia 8 czerwca 2018 r.

 

    W okresie wyłożenia projektu do wglądu można zgłaszać uwagi do danych ujawnionych w projekcie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyeliminować ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska