Grodziec, dnia 07.01.2019 r.

OR.0002.4.2019

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./

z w o ł u j ę IV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 25 stycznia 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 9.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

  • Harmonogram pracy punktów nieodpłatnych porad prawnych - do pobrania
  • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie konińskim - do pobrania

 

 

 

Grodziec, dnia 3.01. 2019 r.

INFORMACJA

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 8 STYCZNIA /WTOREK/ 2019 ROKU O GODZ. 12:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Zenon Olejniczak