logo

 

Z uwagi na prowadzoną procedurę przetargową zaistniała konieczność przesunięcia terminu podpisywania umów z mieszkańcami. O planowanym terminie podpisywania umów poinformujemy niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. po 5 lipca 2018 r.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje, o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
    Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

 

Na wnioski złożone do 31 sierpnia 2018 r. realizacja świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października 2018 r.
Na wnioski złożone od 1 września do 31 października 2018 r. realizacja świadczeń za październik nastąpi do 30 listopada 2018 roku.
Na wnioski złożone po 31 października 2018 r. świadczenia przyznawane będą od miesiąca złożenia wniosku.

 

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

 

Kierownik GOPS

/-/Danuta Mikołajczyk

 

    W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku długotrwałej suszy informujemy, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat
w uprawach rolnych, które powstały w wyniku suszy w 2018 r.
    Szacowaniu strat wyrządzonych przez suszę w Gminie Grodziec podlegają następujące uprawy:

  • zboża ozime
  • zboża jare
  • rośliny strączkowe
  • łąki trwałe/pastwiska
  • krzewy owocowe
  • truskawki
  • drzewa owocowe
  • warzywa gruntowe