OR.0002.38.2018

Grodziec, dnia 14.03.2018 r.

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.).

z w o ł u j ę XXXVIII sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 22 marca 2018 roku / tj. czwartek/ o godz. 12.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Grodziec, dnia 14 marca 2018 r.

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 MARCA /CZWARTEK/ 2018 ROKU O GODZ. 8:30 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  3. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak