Grodziec, dnia 07 listopada 2018 r.

 

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 LISTOPADA /CZWARTEK/ 2018 ROKU O GODZ. 8:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

1) KOMISJA REWIZYJNA;
2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;
3) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

Grodziec, dnia 07.11.2018 r.

OR.0002.46.2018

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./

z w o ł u j ę XLVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 08 listopada 2018 roku /tj. czwartek/ o godz.10.30
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

 

Grodziec, dnia 31 października 2018 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 09 LISTOPADA 2018 ROKU /PIĄTEK/ GODZ. 13.30.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Andrzejewski