Grodziec, dnia 31.08.2018r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRODZIEC

 

    W związku z prośbą Komisarza Wyborczego w Koninie, skierowaną do Wójta Gminy Grodziec o wskazanie 7 kandydatów do prac w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Grodźcu, proszę osoby zainteresowane o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Grodziec w terminie od 3 do 5 września 2018 roku.

Powołanie osób chętnych może nastąpić wyłącznie w sytuacji braku kandydatów wskazanych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Szczegółowych informacji udziela Beata Nowicka pokój nr 1; tel. 63 2485500 w. 36.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

Grodziec, dnia 27 sierpnia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH DNIA 31 SIERPNIA 2018 ROKU /PIĄTEK/ GODZ. 14.00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Agata Różańska