Grodziec, dnia 21.03.2019 r.

OR.0002.6.2019

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./

z w o ł u j ę VI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 29 marca 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 9.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

 

Grodziec, dnia 19 marca 2019 r.

 

INFORMACJA

 

   INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26 MARCA /WTOREK/ 2019 ROKU O GODZ. 13:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Zenon Olejniczak

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że Kaliszu w dniach 8-10 kwietnia 2019 r. odbędzie się szkolenie organizowane przez Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Szkolenie jest całkowicie bezpłatne w ramach dofinansowania z Komisji Europejskiej dla wszystkich Organizacji Pozarządowych i Izb Gospodarczych. Ma ono na celu przybliżenie 6 zakresów tematycznych, które pomogą rozpocząć świadomy udział w konsultacjach publicznych oraz poszerzą wiedzę pracowników.

Uwaga Spotkanie w Kaliszu

Do pobrania: