Gmina Stare Miasto i Biblioteka Publiczna zapraszają na coroczny Rajd Rowerowy, który odbędzie się w czwartek 3 maja. Zbiórka zaplanowana jest o godzinie 14:15, a początek Rajdu piętnaście minut później.

Trasa tegorocznego Rajdu będzie wiodła z Żychlina przez Janowice, Krągolę, Lisiec Mały i Wielki, Modłę Księżą, Karsy i ponownie Krągolę i Janowice do Żychlina, gdzie na wszystkich uczestników czekać będzie przygotowany posiłek, a po nim wspólna zabawa podczas Majówki jaka odbędzie się na Wiejskim Placu Zabaw od godziny 16:00.

Rajd majowka plakat maly

Do pobrania:

 

Z inicjatywy Starosty Konińskiego i Wójta Gminy Grodziec w gminie Grodziec w Sali OSP w Biskupicach 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 odbędzie się szkolenie pn. ”Formalno-prawne aspekty funkcjonowania i finansowania organizacji wiejskich w tym Kół Gospodyń Wiejskich”.

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich będą podejmowane działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, rozwoju wiejskich organizacji pozarządowych. Szkolenie skierowane jest do członków organizacji pozarządowych, osób indywidualnych - liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych/grup inicjatywnych działających w środowisku wiejskim, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych.

Szkolenie 23.04.2018 male

Do pobrania.