W terminie od 03 kwietnia do 11 maja 2018 roku na terenie całego kraju realizowane będzie badanie SSI-10G oraz SSI-10I. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych jest badaniem reprezentacyjnym, ankietowym.

Badanie realizowane jest metodą CAPI, czyli wywiadu przeprowadzanego przez ankietera ze wspomaganiem komputerowym. Jednocześnie wychodząc naprzeciw nowym technologiom oraz dla Państwa wygody, w ramach rozwoju nowych metod przekazywania informacji, wprowadziliśmy możliwość samodzielnego wypełniania ankiet przez Internet. Na stronie internetowej https://cs.stat.gov.pl/SSI-10/ została przygotowana aplikacja, do której można zalogować się i samodzielnie wypełnić ankietę dla gospodarstwa domowego oraz jego członków. Z ww. formy przekazania danych będzie można skorzystać od 3 do 15 kwietnia 2018 r.

 

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badanie-wykorzystania-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-gospodarstwach-domowych/

 

 

EUSILC

Informujemy, iż w okresie: kwiecień - czerwiec 2018 r. na terenie całej Polski przeprowadzane będzie Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC). W celu zrealizowania wywiadów, ankieterzy z urzędów statystycznych we wszystkich województwach odwiedzą wylosowane gospodarstwa domowe.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/europejskie-badanie-warunkow-zycia-ludnosci-eu-silc/

 

 

 KRUS                                                        upadek 

 

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie
informuje:
„Upadek to nie przypadek”

 

    Upadki osób w gospodarstwie rolnym to najliczniejsza grupa wśród wszystkich zdarzeń wypadkowych corocznie zgłaszanych do KRUS.
    Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że w 2017 roku wypłacono 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy z czego ok. połowa (6 653) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 12 rolników straciło życie.
    Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że do upadków osób dochodzi najczęściej na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych oraz upadków
z wysokości tj. drabin i schodów.