polkolonie maly

 

list Prezesa maly

Do pobrania.

 

OR.0002.40.2018

Grodziec, dnia 01.06.2018 r.

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

    Na podstawie art. 20 ustawy ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XL nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 05 czerwca 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 9.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030.
  5. Zamknięcie XL sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak