rewitalizacja partnerzy

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

    Konsultacje społeczne odbywały się w dniach od 18 września do 24 września 2017 roku.

Informacja na temat form i terminu konsultacji zamieszczona była w Przeglądzie Konińskim, na stronie internetowej jak również na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularz Zgłaszania Uwag będący częścią udostępnionego materiału konsultacyjnego.

Konsultacje społeczne były ogólnodostępne dla wszystkich Mieszkańców Gminy Grodziec ze szczególnym uwzględnieniem Mieszkańców z obszarów zdegradowanych.

rewitalizacja partnerzy

KONSULTACJE ROZPOCZĘTE

 

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Grodziec do zapoznania się z projektem dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Grodziec na lata 2017 – 2023 oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji do ww. dokumentu za pomocą formularza zgłaszania uwag.

 

  1. PROJEKT Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec
  2. Formularz zgłaszania uwag