rewitalizacja partnerzy

 

Zaproszenie

 

    Wójt Gminy Grodziec zaprasza Sołtysów na warsztat diagnostyczny w sprawie
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec który odbędzie się w dniu
28 sierpnia 2017 roku godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Grodziec, ul. Główna 17 (pokój nr 8)

 

Ramowy Program Warsztatu Diagnostycznego:

 

  • Wprowadzenie do rewitalizacji w nowej edycji funduszu UE 2014-2020
  • Identyfikacja najważniejszych problemów gminy ze wskazaniem ich lokalizacji
  • Analiza SWOT w pięciu obszarach tematycznych poprzez wskazanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Zaproszenie do pobrania.

rewitalizacja partnerzy

Szanowni Państwo

 

    07.04.2017 roku zakończyliśmy ankietowanie prowadzone na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uzyskane wyniki pozwolą nam na przeprowadzenie analiz i wytyczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w naszej gminie.

 

Dziękujemy za udział w badaniu !

rewitalizacja partnerzy

 

ankieta

    W związku z opracowywaniem "Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec" konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy sytuacji obecnej, obejmującej kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno - funkcjonalne, techniczne oraz środowiskowe.

 

W związku z tym zwracamy się do mieszkańców Gminy z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie wyznaczenia terenów zdegradowanych i do rewitalizacji w gminie Grodziec oraz oczekiwanych działaniach mających na celu ich ożywienie w wymiarze społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym. Wypełnienie ankiety w znaczny sposób ułatwi określenie obszarów problemowych w gminie i zaplanowanie adekwatnych działań rewitalizacyjnych.

Ankietę mogą Państwo pobrać z załącznika poniżej i odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Ankieta-Gmina Grodziec” bądź wypełnioną przynieść do siedziby Urzędu Gminy Grodziec (pokój nr 7 - sekretariat Urzędu Gminy) do 07.04.2017 roku.


Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut.

 

Ankieta do pobrania - wersja PDF

Ankieta do pobrania - wersja DOC

 

 

Informacja o podpisanej umowie o dotację

rewitalizacja partnerzy

 

Powstaje kolejny dokument strategiczny dla naszej gminy. Tym razem jest to „Lokalny Program Rewitalizacji”

    W dniu 27.03 br. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, a Gminą Grodziec, z siedzibą Urzędu Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, zwana dalej „Dotacjobiorcą” na dotację na przygotowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Grodziec”.

    Gmina otrzyma dotację w wysokości 46 301,40 PLN. Łączna wartość projektu to kwota 52 200,00 PLN (kwota dotacji + wkład własny).

    Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

    Projekt zostanie zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.