Biskupickie Wianki 2022 - lakat

 

Pomoc dla rolników - zdjęcie

 

Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, będą mogli ubiegać się o pomoc. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

Z pomocy będzie mógł skorzystać producent rolny, który poniósł w 2021 roku straty w uprawach rolnych w wyniku m.in. suszy, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wysokości
    co najmniej 60 proc. plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wysokości
    co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.

(UWAGA! Powyższe zakresy dotyczą procentu strat na powierzchni danej uprawy, a nie średniej produkcji rocznej!)

Pomoc będzie podlegała pomniejszeniu o 50%, jeżeli: w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR.

Formularz wniosku do pobrania oraz szczegółowe informacje na: https://www.gov.pl/web/arimr/kleski-2021

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Grodziec pod nr tel. 63 248 55 00 wew. 23

 

    W tym roku obchodziliśmy 105. rocznicę urodzin Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego. W niedzielę, 19 czerwca  społeczność naszej gminy wspominała postać pochodzącego z Grodźca kapłana. Uroczystość gminno-parafialną ku czci jego pamięci rozpoczęła msza święta celebrowana przez proboszcza parafii ks. Karola Zająca w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Grodźcu. Homilię poświęconą wybitnemu grodziecczaninowi wygłosił ks. kanonik senior dr Władysław Piechota.

    Po mszy udano się w procesji pod obelisk Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego, przy którym złożono kwiaty i zapalono znicze.

    W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu, ochotniczych straży pożarnych z Lipic, Grodźca, Jaroszewic Grodzieckich oraz mieszkańcy gminy.

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 1

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 2

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 3

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 4

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 5

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 6

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 7

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 8

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 9

Wspominamy Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - zdjęcie 10

 

Galeria fotografii.