Wójt Gminy Grodziec zawiadamia,
że od dnia 19 lutego 2019 r. będzie uruchomiony
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Zwierzynieckiej 7A w Grodźcu

Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Grodźcu.

1 male

 


Godziny otwarcia:
wtorek i czwartek od 7:30 do 15:30
pierwsza sobota miesiąca od 8:00 do 16:00


2 male

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym:

 • tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal;
 • papier i tektura;
 • szkło bezbarwne i kolorowe;
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady budowlane i remontowe z wyłączeniem papy, azbestu, wełny mineralnej, itp.;
 • odpady zielone.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

 

 

Relacja z wydarzenia w Telewizji Wielkopolskiej.