ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY GRODZIEC


    W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyła się w Grodźcu uroczysta Sesja Rady Gminy, podczas której  po raz drugi w tej kadencji radni dokonali oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej.

absolutorium1 male

    Za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy Grodziec Annie Andrzejewskiej opowiedzieli się wszyscy radni, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę.  Były kwiaty i życzenia. Gratulacje Pani Wójt przekazał Przewodniczący Rady Gminy Grodziec Mariusz Woźniak podkreślając, że  to jeden z najlepiej wykonanych planów budżetowych w ostatnich latach. Wyraził nadzieję, że dalsza współpraca przyniesie tyle samo korzyści w roku 2016.

    Wójt Anna Andrzejewska podziękowała radnym za udzielenie absolutorium i pozytywną ocenę swojej pracy. Wskazała, że praca nad budżetem jest udziałem wielu osób, do których należą pracownicy urzędu, którzy starają się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Podziękowania skierowała również do sołtysów i mieszkańców, którzy bezinteresownie i  z dużym zaangażowaniem włączają się w prace na rzecz gminy. Według Pani Wójt potwierdziła się teza, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, a udzielone absolutorium to zachęta do dalszego działania na rzecz gminy i jej mieszkańców.

absolutorium2

 

 

List gratulacyjny