DSC03362 male

 

   13 czerwca 2019 roku uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec z opiekunami i przedstawicielami grodzieckiego samorządu uczestniczyli w zorganizowanym przez Wójta Gminy Grodziec Mariusza Woźniaka wyjeździe do Sejmu. Wizyta ta była odpowiedzią na zaproszenie Posła na Sejm RP – Ryszarda Bartosika.

   Podczas wizyty w gmachu sejmowym uczniowie poznali jego strukturę oraz zasady funkcjonowania. Mogli też poczuć niezwykłą specyfikę miejsca oraz odczuć na własnej skórze istniejące w nim procedury bezpieczeństwa. Uczestnicy wyjazdu mieli także okazję zasiąść w ławach Sali Posiedzeń i obserwować odbywające się w tym czasie obrady.

   Pan Poseł Bartosik oprowadzając po zaułkach korytarzy sejmowych tylko utwierdził wszystkich w przekonaniu, że to co widzimy często na ekranach telewizorów, to tylko niewielki fragment rzeczywistości sejmowej. Niezwykle miłym akcentem, wartym podkreślenia, był też fakt powitania grodzieckiej delegacji przez samego Wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszkę, który uczynił to w trakcie prowadzonych obrad.

   Wizytę w Sejmie poprzedziło zwiedzanie stolicy. Grupa wraz z przewodnikiem odwiedziła Stare Miasto podziwiając m.in. Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski, Pałac Prezydencki, pomnik Małego Powstańca oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Pobyt w Sejmie połączony ze zwiedzaniem Warszawy, zakończono wspólnym obiadem.

   Pobyt w Warszawie stał się dla uczniów doskonałą lekcją historii i patriotyzmu, która wzbogaciła ich wiedzę o parlamentaryzmie. Za pomoc w organizacji wyjazdu dziękuję opiekunom grupy oraz przede wszystkim Panu Posłowi Ryszardowi Bartosikowi, bez którego ta wspaniała przygoda nie byłaby możliwa.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak 

Galeria fotografii.