pieniadze

 

   Wójt Gminy Grodziec informuje, że tegoroczni maturzyści, którzy planują rozpocząć studia w roku akademickim 2019/2020 mogą ubiegać się o STYPENDIUM POMOSTOWE NA PIERWSZY ROK STUDIÓW w wysokości 500,00 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.


Wnioski o stypendium należy składać on-line w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 roku godz. 16:00.

Szczegółowe informacje oraz wnioski o stypendium dostępne na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości:
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/


Ważne
   Osoby ubiegające się o stypendium pomostowe i spełniające wymogi określone w regulaminie naboru wniosków mogą przed złożeniem wniosku o stypendium ubiegać się o rekomendację Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, którego Gmina Grodziec jest członkiem. Uzyskana rekomendacja daje pierwszeństwo w przyznaniu stypendium. W celu uzyskania rekomendacji należy złożyć w biurze stowarzyszenia uzupełniony wniosek o udzielenie rekomendacji (liczba rekomendacji ograniczona).

Pobierz wniosek o rekomendację

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto, tel. 665 550 131 lub w Urzędzie Gminy Grodziec, pok. nr 15, tel. 63 2485 500 w. 29.

Ponadto informujemy, że Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” zaprasza tegorocznych maturzystów z obszaru działania LGD na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania stypendium pomostowego na I rok studiów, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2019 roku o godz. 16:00 w siedzibie stowarzyszenia.

Z życzeniami powodzenia
Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak