W dniu 7 lipca br. podczas konferencji „Wiejska Polska” w Licheniu odbyło się podsumowanie VII edycji konkursu pn.: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

1 male

   Konkurs był przeprowadzony w II kategoriach: najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

2 male

   W kategorii I - Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego - II miejsce wywalczyło sołectwo STARE GRĄDY gmina GRODZIEC. Za projekt pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie działki nr 164/1” sołectwo otrzymało nagrodę w kwocie 3 300 zł.

3 male

   Nagrody, dyplomy i podziękowania wręczył laureatom i uczestnikom konkursu Pan Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS.

4 male

   Nagrody finansowe były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

5 male

   Gratuluję zwycięzcom i życzę kolejnych sukcesów!

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak