W ostatnim czasie wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa Grodziec oraz Powiatu Konińskiego dokonano wizytacji w terenie i swoistego podsumowania dotychczasowych, wspólnych poczynań. W ostatnim roku udało się wspólnymi siłami zakończyć budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Biskupicach, ścieżki edukacyjnej wraz z odwodnieniem przy ul. Leśnej w Grodźcu oraz wykonać kolejny etap budowy drogi Lipice-Stara Ciświca. Wartość całkowita przedmiotowych inwestycji wyniosła blisko 1 milion 300 tys. zł.

   Dziękując wszystkim zaangażowanym w realizację ww. przedsięwzięć na czele ze Starostą Powiatu Konińskiego Stanisławem Bielikiem oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Grodziec Waldemarem Cierniakiem - wierzymy, że ta owocna współpraca będzie kontynuowana, a jej efekty widoczne już w przyszłym roku!

1

2

3

4

5

 

Relacja z wydarzenia w TV Wielkopolska.