Niegdyś miejsca pracy, nauki i życia lokalnej społeczności. Dziś w zdecydowanej większości ruiny, które straszą wyglądem i stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców i przyjezdnych. Mowa o kompleksie obiektów po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grodźcu, budynku gospodarczym przy Ośrodku Zdrowia w Grodźcu oraz zdewastowanej siedzibie nieistniejącej już Szkoły Podstawowej w Starym Borowcu.

Biurowiec SKR-u przed rozbiórką

Biurowiec SKR-u przed rozbiórką

 

    Wkrótce jednak obiekty te znikną z krajobrazu gminy, ponieważ zostały przeznaczone do rozbiórki, która właśnie się rozpoczęła. W ich miejsce mają powstać odpowiednio: siedziba urzędu gminy, parking i plac rekreacyjny.

    Jak podkreśla Wójt Gminy Mariusz Woźniak – mam świadomość tego, że dla wielu naszych mieszkańców miejsca te stanowią olbrzymią wartość sentymentalną. Ale jednocześnie pragnę zwrócić uwagę też na to, że z pewnością był niejeden moment w historii tej gminy, gdzie można było chociażby w części uratować tę niszczejącą infrastrukturę. Te niewykorzystane szanse dziś się mszczą. Z perspektywy czasu nie zamierzam nikogo oceniać, ale proszę też zrozumieć, że na pewne kroki w kontekście ratowania tego co zostało, jest już za późno. Czas bowiem na tyle odcisnął swoje piętno, że nie pozostawił nam za bardzo innego wyjścia.

Prace rozbiórkowe przy SKR

Prace rozbiórkowe przy SKR

 

Budynki gospodarcze SKR-u po pożarze

Budynki gospodarcze SKR-u po pożarze

 

    - Nie ukrywam, była to decyzja trudna. Długo zastanawialiśmy wraz z radnymi, także poprzedniej kadencji, nad przeznaczeniem tych obiektów. Ale po dłuższej analizie – zarówno wtedy jak i dziś – doszliśmy do tego samego wniosku, a mianowicie, że obecnie wartość potencjalnego remontu czy modernizacji tych obiektów byłaby niewspółmierna do kosztów poniesionych w przypadku budowy nowych. Na to wszystko nakłada się także problem ich dostosowania do obowiązujących, zdecydowanie bardziej restrykcyjnych niż kilkadziesiąt lat temu, przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, przewidzianych dla budynków użyteczności publicznej. O wielkości tego problemu najlepiej świadczy chociażby dzisiejsza sytuacja w przedszkolu w Grodźcu, w którym mamy problemy z uzyskaniem pozytywnej opinii ppoż. dla części obecnie modernizowanych sal dla dzieci.

Stan pozostałych budynków SKR-u przed rozbiórką

Stan pozostałych budynków SKR-u przed rozbiórką

 

    - Trzeci aspekt przemawiający za podjęciem decyzji o rozbiórce to plany samorządu na przyszłość. Jak zostało to już wcześniej zasygnalizowane – na placu należącego do byłego SKR-u powstanie w przyszłości urząd gminy, przy ośrodku zdrowia zamierzamy powiększyć parking dla pacjentów, natomiast w Starym Borowcu stworzyć plac rekreacyjny. W ten sposób też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu naszym mieszkańcom, którzy od wielu lat zgłaszali zapotrzebowanie na te inwestycje. - Myślę też, że nie bez znaczenia dla całości sprawy jest sam fakt uporządkowania tych terenów, które przez wiele lat były zaniedbane, a to co na nich stało było obiektem postępującej dewastacji.

    To zrozumiałe, że mimo wszystko taki obrót sprawy może nie wszystkim odpowiadać, natomiast jestem głęboko przekonany, że idziemy w dobrym kierunku. Idziemy bowiem w kierunku rozwoju, gdzie stare co prawda musi ustąpić nowemu, ale to wcale nie oznacza, że to nowe będzie gorsze. Myślę, że wręcz przeciwnie.

Budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia w Grodźcu

Budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia w Grodźcu

 

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Starym Borowcu

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Starym Borowcu

 

Artykuł w Przeglądzie Konińskiem - do pobrania.

Materiał filmowy w Telewizji Wielkopolskiej.