Ubiegły rok był szczególnie wyjątkowy dla dwóch par z terenu gminy Grodziec, które obchodziły żelazne gody. Jedną z nich są Państwo Wiesława i Marian Zawodni z Lądku.

Szanowni Jubilaci 1 marca 1954 roku wypowiedzieli uroczyście przysięgę małżeńską. Całe swoje życie poświęcili sobie i rodzinie, którą wspólnie stworzyli. Byli ze sobą w zdrowiu i w chorobie, w szczęściu i w kłopotach. Niezmiennie od 65-ciu lat szanują się i obdarzają bezgraniczną miłością.

Państwo Zawodni są rodzicami 3 synów oraz dziadkami dla 7 wnuków i 8 prawnuków.

W tę wyjątkową rocznicę ślubu Państwa Wiesławę i Mariana Zawodnich odwiedził z bukietem kwiatów włodarz gminy Grodziec Mariusz Woźniak, który w imieniu samorządu lokalnego złożył małżonkom serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych pięknych jubileuszy.

2020.01.22 121956