Nowy rok w gminie Grodziec przyniósł nie tylko wielką rozbiórkę, ale także szereg nowych inwestycji budowlanych. Jedna z pierwszych prowadzona jest obecnie w Lipicach.

Pozyskane przez Gminę Grodziec dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 na działanie „Razem dla kultury - przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec” pozwoliło na rozpoczęcie oczekiwanego od wielu lat gruntownego remontu remizy OSP w Lipicach. Budynek ten zostanie zaadoptowany na piękną świetlicę wiejską, spełniającą nowe funkcje kulturalne.

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach obejmuje m.in. termomodernizacje obiektu, wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, dachu, orynnowania, stolarki drzwiowej i okiennej, ocieplenie budynku, modernizację kuchni, zaplecza socjalnego, sali głównej oraz zagospodarowanie terenu.

Wartości inwestycji to ponad 415 tysięcy złotych. Zakończenie wszystkich robót planuje się na koniec czerwca 2020 roku. Wtedy też – jak podkreśla wójt gminy Mariusz Woźniak – odbędzie się uroczysty odbiór nowego obiektu połączony z otwarciem nowej drogi gminnej Lipice – Huta.

OSP Lipice