Trwające od wielu lat postępowanie w sprawie uregulowania prawnego zespołu pałacowo-parkowego w Grodźcu dobiegło końca.

W dniu 12 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Grodziec odbyło się pierwsze spotkanie z nowym właścicielem grodzieckiego majątku, którym została Pani Ede Cassia Segnini Brandao Sapieha. W spotkaniu z włodarzem gminy, podczas którego omówiono sprawy związane z dalszymi losami zespołu pałacowo-parkowego Grodźcu, uczestniczyła również była spadkobierczyni majątku Pani Anna Kwilecka-Krzyżanowska.

Wójt Mariusz Woźniak wyraża nadzieję, że to owocne w pierwsze wstępne decyzje spotkanie, już niebawem przełoży się na realne przedsięwzięcia, wpisujące się w oczekiwania mieszkańców naszej gminy.

1

 

Materiał filmowy w Telewizji Wielkopolskiej.