Dzięki pozyskanemu w sierpniu 2019 roku dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie ponad 320 tysięcy złotych, z dniem 1 marca b.r. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu rozpoczęło długo wyczekiwaną przez wielu rodziców i ich dzieci realizację projektu pn. "Przedszkole marzeń".

W praktyce oznacza to:

  • bezzmianowość;
  • zwiększenie bazy placówki o dwie nowe sale z przeznaczeniem dla 3,4-latków i 5,6-latków;
  • zwiększenie miejsc dla dzieci w przedszkolu o 25, co łącznie da 125;
  • podniesienie kompetencji dzieci w ramach całej palety zajęć dodatkowych – gimnastyki, logorytmiki, motoryki, zajęć muzycznych, teatralnych i wielu innych;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli przedszkola w ramach specjalistycznych szkoleń;
  • zatrudnienie dodatkowych pracowników;
  • nowe łazienki i sanitariaty,
  • doposażenie placówki w nowe sprzęty, meble, materiały i pomoce dydaktyczne.


Całkowita wartość projektu to 377 175,00 zł, przy wkładzie własnym Gminy Grodziec w wysokości 56 576 25 zł. Projekt będzie realizowany od 1 marca 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

Przedszkole marzeń - zdjęcie 1

Przedszkole marzeń - zdjęcie 2