Koronawirus wpływa na nasze życie, ale na szczęście nie na prowadzone przez gminę Grodziec inwestycje. Po rozbiórce SKR-u, przebudowie budynku OSP Lipice, adaptacji budynku OSP w Grodźcu na bibliotekę publiczną – zgodnie z wcześniej złożoną obietnicą – samorząd grodziecki rozpoczyna także długo wyczekiwaną gruntowną modernizację siedziby OSP Wielołęka. Powstanie tam niebawem kolejna, nowoczesna świetlica wiejska. A wszystko to z myślą o rozwoju kultury na terenie naszej gminy, przy jednoczesnym zapobieżeniu niszczenia istniejących budynków.

wielo 
Inwestycja obejmuje m.in. wymianę dachu, orynnowania i stolarki okiennej; termomodernizację obiektu; wymianę instalacji: c.o., elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej; roboty wykończeniowe; zakup wyposażenia dedykowanego dla szatni, kuchni, sali głównej, sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych; zagospodarowanie terenu i jego ogrodzenie.

wielo2
Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 450 tysięcy złotych. Środki na te cel pozyskano z budżetu gminy Grodziec oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020. Zakończenie wszystkich robót planuje się na koniec sierpnia br.

wielo3

wielo4