Drukuj
Kategoria: Różne

 

    Koronawirus wpływa na nasze życie, ale na szczęście nie na prowadzone przez gminę Grodziec inwestycje. Już niebawem wznoszone kilkadziesiąt lat temu budynki ochotniczych straży pożarnych w Grodźcu, Lipicach i Wielołęce dostaną drugie życie. W dalszym ciągu będą służyły lokalnej społeczności, ale w zmienionej formie, bardziej dopasowanej do aktualnych potrzeb mieszkańców. A wszystko to dzięki zaangażowaniu budżetu samorządu gminnego i pozyskaniu na ten cel środków zewnętrznych.
    Gmina Grodziec w dalszym ciągu zmienia swój krajobraz. Po rozbiórkach kompleksu obiektów po SKR-ze w Grodźcu, gdzie w niedalekiej przyszłości stanie nowy urząd gminy, ruin budynku gospodarczego przy ośrodku zdrowia dla powiększenia parkingu dla pacjentów oraz zdewastowanej siedzibie nieistniejącej już szkoły w Starym Borowcu, w miejscu której ma powstać docelowo plac rekreacyjny – nowy rok w gminie Grodziec przyniósł także szereg nowych inwestycji budowlanych.
    Po wyburzeniu obiektów przeznaczonych do rozbiórki, tym razem ratujemy te budynki, których ząb czasu oszczędził na tyle, że mogliśmy dać im drugie życie. Mowa tu o remizach ochotniczych straży pożarnych w Grodźcu, Lipicach i Wielołęce, które ramach realizowanego przez naszą gminę zadania pn. „Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec” – staną się niebawem kulturalnym centrum poszczególnych wsi. A wszystko to dzięki wygospodarowaniu na ten cel środków z budżetu gminy Grodziec w kwocie około 930 tysięcy złotych oraz pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości ponad 960 tysięcy złotych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020.
    Grodziecka remiza strażacka zostanie zaadoptowana na dostępną dla wszystkich bibliotekę publiczną, spełniającą nowe funkcje kulturalne. Do tej pory było to mocno utrudnione właśnie ze względu na ograniczenia architektoniczne uniemożliwiające nieskrępowany dostęp do biblioteki osobom z problemami kończyn dolnych oraz na metraż siedziby, w której mieściła się książnica wiedzy. Trudno bowiem wymagać od instytucji kultury, aby na 80m2 powierzchni (wliczając w to biuro i sanitariaty) realizowała wszystkie swoje zadania, których skądinąd ciągle przybywa. Zmienia się świat i zmienić się musi też biblioteka. W nowym obiekcie, w którym będzie miała do dyspozycji ponad 280 m2 powierzchni, na nowo rozwinie skrzydła swojej działalności. Wartością dodaną jest też sama lokalizacja. Podkreślić bowiem należy, że przy nowej bibliotece znajduje się duży parking, a w jej najbliższym sąsiedztwie szkoła podstawowa i przedszkole, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na dostępność i bezpieczeństwo dzieci korzystających z biblioteki.

Przebudowa remizy OSP w Grodźcu na potrzeby Biblioteki Publicznej wyniesie ponad 980 tys. zł
Przebudowa remizy OSP w Grodźcu na potrzeby Biblioteki Publicznej wyniesie ponad 980 tys. zł

 

    Zakres prac związanych z adaptacją remizy OSP w Grodźcu na bibliotekę publiczną obejmuje m.in. wzmocnienie konstrukcji obiektu, przebudowę konstrukcji dachu z wymianą pokrycia i orynnowaniem, wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, wentylacyjnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, wykonanie instalacji OZE oraz zagospodarowanie terenu w elementy małej infrastruktury, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakończenie wszystkich robót planuje się na koniec sierpnia br.
Zakończenie wszystkich robót planuje się na koniec sierpnia br.

 

    W nowej bibliotece będzie znajdować się nowoczesna wypożyczalnia, czytelnia, sala spotkań, zaplecza administracyjno-biurowe i socjalne oraz szatnia i sanitariaty.

    Swój wizerunek zmieni też diametralnie remiza OSP w Lipicach. Jej przebudowa obejmuje m.in. wymianę dachu, orynnowania, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, termomodernizację obiektu, modernizację kuchni, zaplecza socjalnego, sali głównej oraz zagospodarowanie terenu. Gruntowny remont tego obiektu sprawi, że zyska on nie tylko dawny blask, ale będzie mógł także spełniać nowe funkcje kulturalne. 

Wartość inwestycji to ponad 440 tysięcy złotych. Zakończenie prac planuje się na koniec sierpnia br.Wartość inwestycji to ponad 440 tysięcy złotych. Zakończenie prac planuje się na koniec sierpnia br.

 

    Przez pryzmat niemalże identycznego zakresu inwestycji, kulturalnym centrum wsi stanie się też wkrótce remiza OSP w Wielołęce, która podobnie jak ta w Lipicach zostanie zaadoptowana na nowoczesną świetlicę wiejską, spełniającą nowe funkcje kulturalne. 

Wartość przedsięwzięcia to ponad 450 tysięcy złotych. Zakończenie prac planuje się na koniec sierpnia br.
Wartość przedsięwzięcia to ponad 450 tysięcy złotych. Zakończenie prac planuje się na koniec sierpnia br.

 

    Dzięki modernizacji obiekty te staną się miejscem nowoczesnym, przyjaznym i otwartym dla wszystkich. To też przykład na to, że jeśli tylko wykorzysta się odpowiedni czas, to można uratować wiele, jednocześnie nadając temu bardziej współczesną formę, dopasowaną do aktualnych potrzeb społeczności lokalnej.

 

Do pobrania:

 

Materiał filmowy w KNTV24 - GRODZIEC - INWESTYCJE BARDZO KULTURALNE