Drukuj
Kategoria: Różne

 

Są inwestycje, które od razu rzucają się w oczy, ale są też takie, o których w ogóle się nie myśli i które trudno dostrzec. Do tych ostatnich należy realizowana właśnie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grodźcu. Polega ona na budowie i zainstalowaniu drugiego reaktora typu SBR o przepustowości 300 m3/d oraz włączenie go w ciąg technologiczny oczyszczalni.

1

Alternatywa w postaci budowy dodatkowego SBR-u pozwoli nie tylko na zwiększenie ogólnej przepustowości oczyszczalni do poziomu 600 m3/d, ale także na zachowanie ciągłości funkcjonowania instalacji w przypadku nieprzewidzianych usterek i awarii. A wszystko to też z myślą o rozbudowie w przyszłości kanalizacji sanitarnej i włączeniu w nią kolejnych gospodarstw domowych.

2

Rozbudowa oczyszczalności ścieków w Grodźcu to największa inwestycja realizowana w tym roku przez Gminę Grodziec. Wartość zadania to blisko 2 mln 150 tys. zł, z czego ponad 500 tys. zł stanowią środki unijne, które udało się pozyskać z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Zakończenie wszystkich prac planuje się na koniec czerwca br.

 

Materiał filmowy w KNTV24 - GRODZIEC - Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI