XXI Wielkopolski Piknik Sołtysów i Dni Sompolna

 

piknik