Po Grodźcu i Królikowie, od nowego roku szkolnego, także uczniowie szkół stowarzyszeniowych z terenu naszej gminy będą mogli cieszyć się z nowego sprzętu komputerowego.

    Dzięki pozyskaniu przez Gminę Grodziec kolejnego dofinansowania (w ramach programu „Zdalna Szkoła +) w kwocie 74.405,00 zł udało się zakupić 23 dodatkowe zestawy komputerowe ułatwiające naukę.

    30 czerwca br. sprzęt został oficjalnie przekazany dyrektorom Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach (10 szt.) oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Lipicach (13 szt.).

    Łącznie, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 134 345,00 zł, Gmina Grodziec zakupiła 41 zestawów komputerowych dla wszystkich szkół z terenu gminy.

    Zakup sfinansowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnić w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Przekazanie komputerów - zdjęcie 1

Przekazanie komputerów - zdjęcie 2

logo