Odbiór przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy

    27 lipca, dokonano odbioru zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy – Etap II”. Oddając do użytku ostatni 530-metrowy odcinek nawierzchni ostatecznie zakończono budowę drogi łączącej Stare Grądy i Nowe Grądy. Tym sposobem ułatwiono mieszkańcom dojazd do nowo powstałego we wsi zakładu pracy oraz skrócono czas przejazdu dla wszystkich podróżujących w kierunku Kalisza.

15 2016.07.27 Stare Grady
    Przebudowa  drogi gminnej nr 489035P o szerokości jezdni 4,5 m i szerokości pobocza – 0,75 m obejmowała w szczególności: roboty pomiarowe, regulację i wyrównanie nawierzchni jezdni i poboczy drogowych, karczowanie pni, odziarnienie istniejącej warstwy tłuczniowej warstwą tłucznia kamiennego, wykonanie górnej i dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni zjazdów na pola i do posesji z tłucznia kamiennego, wykonanie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m, umocnienie poboczy tłuczniem kamiennym, przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami lokalnymi, odtworzenie i pogłębienie rowów drogowych, przebudowę istniejących przepustów drogowych i przepustów pod zjazdami oraz ręczne plantowanie powierzchni gruntu na skarpach i terenach zielonych.

01 2016.07.27 Stare Grady
    Droga w Starych Grądach to po Biskupicach druga zakończona w tym roku inwestycja drogowa w gminie Grodziec. W jej odbiorze uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego na czele z wójt gminy Anną Andrzejewską, wykonawcy robót oraz mieszkańcy sołectwa. Całkowity koszt przebudowy tego prawie dwukilometrowego odcinka (1832 m) wyniósł ponad 836 tys. zł brutto (w tym: etap I – 594 065,34 zł, etap II – 242,795,81 zł). Część tej kwoty stanowiło dofinansowanie z FOGR.
    Mamy nadzieję, że zmodernizowany odcinek sprawi, że podróżowanie po gminie Grodziec stanie się nie tylko łatwiejsze, ale i przyjemniejsze.

 

Galeria zdjęć.