NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE! - zdjęcie 1

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu znaleźli się wśród laureatów i wyróżnionych w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży promującym Odnawialne Źrodła Energii pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” zorganizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskich Dni Energii (WDR). Laureatami konkursu zostali: Sandra Stępińska – 1 miejsce, Jakub Wykrętowicz – 2 miejsce oraz Szymon Szpitalny, który otrzymał wyróżnienie w konkursie.

Podsumowanie zmagań konkursowych odbyło się 23 września br. przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Uroczystego aktu wręczenia nagród laureatom dokonał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Skromne upominki dla zwycięzców ufundowała również Gmina Grodziec.

Poza listami gratulacyjnymi i nagrodami rzeczowymi dla uczniów Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył też nagrodę finansową w łącznej kwocie 2 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu, która wykształciła laureatów.