Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji w kraju, jako pierwszy samorząd w powiecie konińskim, zdecydowaliśmy o wdrożeniu w życie e-kurendy - specjalnej platformy za pośrednictwem której będziemy informować Państwa o najważniejszych sprawach urzędowych związanych z gminą lub sołectwem, które zamieszkujecie (terminy zebrań sołeckich, komunikaty, przypomnienia, ostrzeżenia, itp.).
W ten sposób też nie tylko ograniczymy w obecnym czasie ryzyko zakażenia covid-19 wśród sołtysów, ale przede wszystkim rozwiążemy problemy związane z kurendą tradycyjną, która nie zawsze docierała do wszystkich mieszkańców gminy.

Wszystko co należy zrobić, aby móc korzystać z nowego rozwiązania, to zainstalować aplikację na swoim telefonie/smartfonie i wpisać nazwę swojego sołectwa. Aplikacja jest bezpłatna do pobrania na stronie www.ekurenda.pl

 

Plakat eKurenda