W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczającej do grodzieckiej szkoły Powiat Koniński przy współpracy z Gminą Grodziec rozpoczął realizację drugiego etapu przebudowy pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec-Wielołęka.

Współpraca- popłaca - zdjęcie 1

Całkowita wartość II etapu wspólnie finansowanej inwestycji to około 368 tysięcy złotych. Zakończenie prac związanych z drugim etapem przebudowy pobocza, które pozwoli na połączenie obu miejscowości, planuje się na koniec listopada br.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych robót.

Współpraca- popłaca - zdjęcie 2

Współpraca- popłaca - zdjęcie 3

Współpraca- popłaca - zdjęcie 4