Po wielu latach oczekiwań marzenia mieszkańców Janowa związane z budową nowej drogi asfaltowej zostały spełnione. A wszystko to dzięki zaangażowaniu samorządu gminnego i pozyskaniu na ten cel dofinansowania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nowa droga. Nowe perspektywy - zdjęcie 1

W ramach inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr G 027P w miejscowości Janów została wykonana droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 828,20 mb i szerokości 4,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m, poboczem o szerokości 1,0 m wraz ze zjazdami. Początek drogi znajduje się w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 433, a koniec na skrzyżowaniu dróg gminnych. Nowa droga w połączeniu z właśnie realizowaną przebudową drogi Janów-Jaroszewice Grodzieckie nie tylko ułatwi komunikację między miejscowościami i gminami, ale stanowić będzie także bezpieczną alternatywę dla drogi wojewódzkiej.

Nowa droga. Nowe perspektywy - zdjęcie 2

Ostatecznie wartość inwestycji wyniosła 727 000,00 zł, z czego założona kwota dofinansowania ze środków unijnych to ponad 447 tysięcy złotych.

Zrealizowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz dostosowanie drogi do potrzeb jej mieszkańców, co przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Nowa droga. Nowe perspektywy - zdjęcie 3

Nowa droga. Nowe perspektywy - zdjęcie 4