Zgodnie z obietnicą, po Janowie - na kanwie umowy o dofinansowanie podpisanej z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim - rozpoczęto kolejny etap przebudowy drogi Lipice-Huta-Borowiec-Mokre. Wartość wspólnie sfinansowanej inwestycji to blisko 460 tysięcy złotych.

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi na odcinku Mokre-Stary Borowiec mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Zalecamy objazd.

Kolejny etap budowy - zdjęcie 1

Kolejny etap budowy - zdjęcie 2

Kolejny etap budowy - zdjęcie 3

Kolejny etap budowy - zdjęcie 4