21 – 22 stycznia Dzień Babci i Dzień Dziadka - życzenia

 

Drogie Babcie, Szanowni Dziadkowie,

 

    z okazji Dnia Babci i Dziadka składamy Wam w imieniu samorządu gminnego najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

    Dziękujemy za Waszą cierpliwość, troskę i gotowość do wspomagania rodziców w ich zadaniach wychowawczych. Przede wszystkim jednak wyrażamy wdzięczność za to, że zapewniacie dzieciom poczucie bezpieczeństwa, szczery uśmiech oraz bezwarunkową miłość.

    To Wy jesteście ostoją tradycji i wartości. Wnosicie w rodzinny pejzaż wyrozumiałość, dobroć i poświęcenie. Życzymy wiele radości, której źródłem będą również Wasi kochający wnukowie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Zenon Olejniczak

                                                   

 Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak