Zachęceni polityką Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącą wspierania inicjatyw oddolnych służących lokalnej społeczności, coraz więcej sołectw w gminie Grodziec opracowuje swoje strategie rozwoju.1

Zwycięstwo w zeszłorocznej edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” stało się bakcylem do jeszcze większej aktywności mieszkańców gminy, czego najlepszym przykładem jest ich obecny udział w szkoleniach poświęconych tworzeniu strategii rozwoju sołectw. Dzięki nim nasi mieszkańcy poznają nie tylko słabe i mocne strony swoich sołectw, szanse i zagrożenia dla ich rozwoju, ale – co szczególnie istotne – będą mogli za ich pomocą aplikować o kolejne środki zewnętrzne na realizację planowanych przedsięwzięć.

Do tej pory w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi udało się pozyskać dotację na zagospodarowanie terenu i rekultywację stadionu piłkarskiego w Grodźcu, a także na zakup 4 ławek i 20 koszy na śmieci do Grodźca oraz 100 krzeseł do sali wiejskiej w Lipicach. Pozyskano łącznie blisko 45 tysięcy złotych.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW - zdjęcie 1

Podpisanie pierwszej w historii gminy Grodziec umowy o dofinansowanie w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim.

 

Obecnie swoje strategie rozwoju w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, opracowują sołectwa: Junno, Grodziec i Królików Czwarty.

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW - zdjęcie 2

Szkolenia są prowadzone w sali wiejskiej w Lipicach przez moderatorów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.