Dzięki nawiązaniu współpracy Wójta Gminy Grodziec z Bankiem Żywności w Koninie, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu przyjmowali w okresie od dnia 5 do 12 marca 2021 r. wnioski o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zgodnie z wytycznymi Programu, wsparcie rzeczowe mogli uzyskać Ci wnioskodawcy, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 1161,60 zł, a w przypadku osób samotnie gospodarujących kwoty 1542,20 zł.
    Po analizie wniosków, ostatecznie pomoc przyznano 467 mieszkańcom gminy Grodziec. 8 kwietnia br. pracownicy GOPS w Grodźcu przy wsparciu radnych, sołtysów, strażaków, KGW w Biskupicach oraz innych wolontariuszy spakowali łącznie ok. 12 ton żywności, które następnie w postaci 960 paczek żywnościowych trafiły do najbardziej potrzebujących. Wszystkie działania odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Pomoc Żywnościowa w gminie Grodziec. Edycja 2021 - zdjęcie 1

Pomoc Żywnościowa w gminie Grodziec. Edycja 2021 - zdjęcie 2

Pomoc Żywnościowa w gminie Grodziec. Edycja 2021 - zdjęcie 3

Pomoc Żywnościowa w gminie Grodziec. Edycja 2021 - zdjęcie 4

 

Materiał filmowy z wydarzenia.