Profilaktyczny konkurs plastyczny - zdjęcie 1

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki profilaktycznego konkursu plastycznego pn. „Twój wybór – realizuj marzenia, nie ryzyko”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie ilustracji obrazującej negatywne skutki uzależnienia oraz promującej zdrowy styl życia bez stosowania używek. Na konkurs wpłynęły 34 prace uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec, w wieku 8-14 lat.

Komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonej oceny wyłoniła następujących laureatów:

w kategorii klasy I-III szkół podstawowych 

Zdobyte miejsce

Imię i Nazwisko

I

Lilianna Dziublewska

II

Mikołaj Grygiel

III

Franciszek Woźniak


w kategorii klasy  IV-VIII szkół podstawowych

Zdobyte miejsce

Imię i Nazwisko

I

Weronika Najkowska

II

Oliwia Sobczak

III

Ada Malinowska

 

8 czerwca br. podczas uroczystego podsumowania konkursu laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe zakupione ze środków uzyskanych z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Organizatorzy konkursu: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu, Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, Wójt Gminy Grodziec.

Profilaktyczny konkurs plastyczny - zdjęcie 2

Profilaktyczny konkurs plastyczny - zdjęcie 3

Profilaktyczny konkurs plastyczny - zdjęcie 4

 

PRACE LAUREATÓW KONKURSU

Lilianna Dziublewska

Lilianna Dziublewska

 

Mikolaj Grygiel

Mikołaj Grygiel

 

Franciszek Woźniak

Franciszek Woźniak

 

Weronika Najkowska

Weronika Najkowska

 

Oliwia Sobczak

Oliwia Sobczak

 

Ada Malinowska

Ada Malinowska