W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w dniu 23 czerwca br. w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”, którego Gmina Grodziec jest członkiem. Szkolenie było skierowane dla osób planujących założyć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zainteresowanych pozyskiwaniem środków z PROW. W sali konferencyjnej BPG Grodziec, spotkali się mieszkańcy z gmin Grodziec i Rzgów zainteresowani udziałem w naborze wniosków o dofinansowanie. Podczas prelekcji omówione zostały założenia Programu, zasady przyznawania pomocy oraz przygotowania biznesplanu. Szkolenie przeprowadzili pracownicy biura Stowarzyszenia – Iwona Bańdosz i Anna Lendzioszek.

Z myślą o rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - spotkanie informacyjne - zdjęcie 1

Z myślą o rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - spotkanie informacyjne - zdjęcie 2

Z myślą o rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - spotkanie informacyjne - zdjęcie 2

Z myślą o rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - spotkanie informacyjne - zdjęcie 4